Michał Chacuś

Wizualizacje

Interaktywne

3

5

4

5

2

5

10

6

3

3

3

10

5

8

3

17

5

2

4

8

7