Michał Chacuś

Wizualizacje

Interaktywne

Języki

C#

JavaScript

Python

Angielski

Umiejętności

Unity3D

Blender

Visual Studio

Affinity Designer

Inkscape

Photoshop

TurtoiseHG

Shader Forge

Font Forge

Audacity

Uprawnienia VLOS

Kontakt

michal[at]chacus[dot]pl

+48 502 23 66 67

Zamieszkały w Krakowie

CV

Pobierz